Wentylacja z odzyskiem ciepła zakończona

Wentylacja z odzyskiem ciepła zakończona

🌀wentylacja z odzyskiem ciepła zakończona ✅

🏡to kolejny budynek gdzie świeżego powietrza nie zabraknie a stare zostanie odpowiednio odprowadzone 🔥

✅wykonanie projektu oraz obliczeń zapotrzebowania budynku na wymianę powietrza

✅dobór, zakup oraz transport centrali i wszystkich elementów instalacji

✅montaż instalacji systemem Heatpex

✅montaż rekuperatora WANAS 615 Hi Tech